Naše usluge i cijene

*

Genetika
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Fizioterapija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Hematologija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Psihijatrija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Nefrologija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Kardiologija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Kardio pedijatrija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
ORL
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Endokrinologija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Gastro
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Neurologija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Pulmologija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Pedijatrija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Fizijatrija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Neurortopedija
Prvi pregled Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled Trajanje: 30 min.
Prvi pregled so ultrazvučnom dijagnostikom Cijena usluge: Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled sa ultrazvučnom dijagnostikom Trajanje: 30 min.
Ultrazvučni dijagnostički pregled Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika Trajanje: 30 min.
EEG dijagnostika sa pregledom Trajanje: 30 min.
Ortopedija
Pregled ortopeda Cijena usluge: 100 Trajanje: 30 min.
Konzultacija ortopeda Cijena usluge: 65 Trajanje: 30 min.
UZV mišično-koštanog sustava Cijena usluge: 80 Trajanje: 30 min.
Prvi ortopedski pregled novorodenčeta s UZV kukica Trajanje: 30 min.
Kontrola ortopeda - krači Cijena usluge: 15 Trajanje: 5 min.
Kontrola ortopeda - duži Cijena usluge: 30 Trajanje: 15 min.
Kontrolni drugi pregled novorodenčeta Cijena usluge: 75 Trajanje: 30 min.
Kontrolni pregled nakon stabilnog hodanja Cijena usluge: 75 Trajanje: 30 min.
Kompletni ortopedski pregled djeteta u razvoju Cijena usluge: 100 Trajanje: 30 min.
Gipsanje za korekciju urođenih deformiteta Cijena usluge: 200 Trajanje: 30 min.
Repozicija i gipsanje preloma Cijena usluge: 200 Trajanje: 30 min.
Punkcija zglobova Cijena usluge: 100 Trajanje: 30 min.
Intraartikularne injekcije i blokade (plus cjena lijeka) Cijena usluge: 100 Trajanje: 30 min.
Repozicija iščašenog zgloba Cijena usluge: 200 Trajanje: 30 min.
Hitan pregled ortopeda Cijena usluge: 165 Trajanje: 30 min.
Rezervirajte termin